ویکی شیمی تلاش دارد به عنوان مرجع اطلاعات جامع صنعت شیمیایی، دستیابی تولیدکنندگان، فعالان بازار و دانشجویان را به منابع علمی و اقتصادی این حوزه را جمع آوری و منتشر کند.

 

کمبود اطلاعات مربوط به بازار محصولات شیمیایی هدف مهم ویکی شیمی است تا با گردآوری اطلاعات مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان بازار، به صورت روزانه همه نیازهای مورد نیاز این حوزه را تأمین کند تا تولیدکنندگان در تصمیم گیری ها، دقیق تر عمل کنند.

سایت ویکی شیمی، اخبار صنایع شیمیایی و بازار محصولات شیمیایی را هر روز پایش کرده و اطلاعات بورس محصولات پتروشیمی را هر روز مستندسازی می کند.
 
صنایع پایین دست پتروشیمی، با استفاده از محتوای تولیدی در ویکی شیمی می توانند با اطلاعات و آگاهی بیشتری در بازار، خرید و فروش کرده و به تعامل بپردازند.

 

تولیدکنندگان صنایع پایین دست، می توانند اطلاعات واحد خود را در این سایت قرار داده و از طریق فضای تعاملی سایت، به ارتباط با مشتریان خود بپردازند.