آدرس: پاسداران، نگارستان هفتم، نبش مسجد جامع، پلاک 35، واحد1

شماره تماس : 22887216 021 - (0920wkshimi) 0920 9574464

ایمیل: info@wikishimi.com  

 

مهم: ویکی شیمی در زمینه خرید و فروش مواد اولیه فعالیت ندارد.

...

سنگینی سایه بنزن بر بازار آروماتیک‌ها

...

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی-22 فروردین

...

شکاف عمیق بین پیشنهادات خرید و فروش الفین‌ها

...

انتظار رشد محدود اکثر گروه‌های شیمیایی