عرضه های مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

ترکیب های مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
جمع کل عرضه های این تاریخ: تن
مونومر وینیل استات
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
منومر وینیل استات فله نقدی 1400/01/16 414,147 506 0 شازند
506 0
سود کاستیک
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
سود کاستیک فله نقدی 1400/01/16 21,190 8000 5000 اروند
8000 5000
اسید استیک
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
اسید استیک فله نقدی 1400/01/16 183,910 138 782 فن آوران
138 782
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) فله سلف 1400/02/08 620,625 40 240 کارون
40 240
اتانول آمین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
دی اتانول آمین فله نقدی 1400/02/16 234,239 165 0 شازند
165 0
زایلین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
ارتو زایلین فله سلف 1400/02/08 158,892 1200 0 برزویه
1200 0
استایرن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
استایرن منومر فله نقدی 1400/01/16 224,338 96 816 پارس
استایرن منومر فله نقدی 1400/01/16 224,338 504 4584 پارس
600 5400
آروماتیک سنگین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین فله سلف 1400/02/08 129,579 500 0 برزویه
500 0
دو اتیل هگزانول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول فله سلف 1400/01/25 413,334 1100 0 شازند
1100 0
کریستال ملامین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
کریستال ملامین جامبوبگ نقدی 1400/01/16 317,960 75 0 ارومیه
کریستال ملامین جامبوبگ نقدی 1400/01/16 317,960 200 130 خراسان
275 130
آلکیل بنزن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی فله نقدی 1400/01/16 280,870 900 0 بیستون
الکیل بنزن خطی فله نقدی 1400/01/16 280,870 800 0 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
1700 0
اتیلن گلایکول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
منو اتیلن گلایکول فله سلف 1400/01/25 134,704 770 0 شازند
دی اتیلن گلایکول فله نقدی 1400/01/16 170,913 154 0 شازند
منو اتیلن گلایکول فله نقدی 1400/01/16 134,704 660 0 مارون
دی اتیلن گلایکول فله نقدی 1400/01/16 170,913 308 0 مارون
1892 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب