عرضه های مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا

چهارشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۹

ترکیب های مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
جمع کل عرضه های این تاریخ: تن
مونومر وینیل استات
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
منومر وینیل استات فله نقدی 1399/10/30 264,000 506 0 شازند
506 0
اسید استیک
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
اسید استیک فله نقدی 1399/10/30 133,863 138 782 فن آوران
138 782
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) فله سلف 1399/11/21 458,152 40 320 کارون
40 320
زایلین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
ارتو زایلین فله نقدی 1399/10/30 141,890 1200 0 برزویه
1200 0
استایرن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
استایرن منومر فله نقدی 1399/10/30 196,496 1008 4512 پارس
1008 4512
اسید ترفتالیک
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
اسید ترفتالیک جامبوبگ سلف 1399/11/22 155,041 60 180 تندگویان
60 180
آروماتیک سنگین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین فله سلف 1399/11/22 126,100 500 0 برزویه
500 0
دو اتیل هگزانول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول فله سلف 1399/11/15 351,901 1100 0 شازند
1100 0
کریستال ملامین
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
کریستال ملامین جامبوبگ نقدی 1399/10/30 290,880 75 0 ارومیه
75 0
آلکیل بنزن
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی فله نقدی 1399/10/30 304,787 900 0 بیستون
الکیل بنزن خطی فله نقدی 1399/10/30 304,787 1400 0 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
2300 0
اتیلن گلایکول
گرید نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولید کننده نمودار
منو اتیلن گلایکول فله سلف 1399/11/08 123,493 770 0 شازند
دی اتیلن گلایکول فله سلف 1399/11/08 115,898 154 0 شازند
منو اتیلن گلایکول فله نقدی 1399/10/30 123,493 700 0 فرساشیمی
دی اتیلن گلایکول فله نقدی 1399/10/30 115,898 400 0 فرساشیمی
منو اتیلن گلایکول فله نقدی 1399/10/30 123,493 660 0 مارون
دی اتیلن گلایکول فله نقدی 1399/10/23 115,898 308 0 مارون
منو اتیلن گلایکول فله نقدی 1399/10/30 123,493 700 0 مروارید
دی اتیلن گلایکول فله نقدی 1399/10/30 115,898 450 0 مروارید
4142 0

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب