EN AR
مقالات
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ 0

wikishimi.com

معرفی عامل ترکننده (Wetting Agent) در فرمولاسیون رنگ ها و جوهرها

معرفی عامل ترکننده (Wetting Agent) در فرمولاسیون رنگ ها و جوهرها

تر کردن اولین مرحله‌ی پراکندگی است.

اختصاصی ویکی‌شیمی:

معرفی یکی از اجزای مهم در فرمولاسیون رنگ‌ها و جوهرها

تر کردن اولین مرحله­ی پراکندگی است. مواد اولیه جامد که در رنگ‌ها و جوهرها استفاده می‌شود (رنگ دانه‌ها و پرکننده‌ها) اغلب به صورت پودر تولید می‌شوند. ذرات جامد به صورت خوشه‌هایی به نام آگلومره‌ها به یکدیگر چسبیدهاند. در حین تر شدن، هوایی که ذرات موجود در آگلومره را احاطه کرده است؛ توسط مایع جایگزین می‌شود.

 

 

تر شدن ذرات جامد: هوا با مایع جایگزین می‌شود.

 

تر شدن وقتی اتفاق می‌افتد که کشش سطحی (surface tension) مایع از انرژی سطح (surface energy) ذرات جامد کمتر باشد. وقتی کشش سطحی خیلی زیاد باشد، فرآیند تر شدگی رخ نمی‌دهد. با اضافه کردن افزودنی ترکننده می‌توان کشش سطحی را کاهش داد. به دلیل اینکه مولکول تر کننده در سطح بین آب و هوا قرار می‌گیرد، می‌تواند کشش سطحی را کاهش دهد.

 

مولکول‌های عامل ترکننده در فصل مشترک هوا و مایع، جذب می‌شوند و جهت‌گیری می‌کنند

 

عوامل تر کننده این رفتار را نشان می‌دهند زیرا مولکولشان از دو بخش تشکیل شده است. قسمت آب گریز که به سمت هوا می‌رود و قسمت آب دوست که به داخل مایع می‌چسبد. سطح مشترک بین مایع و هوا اغلب سطح (surface) نامیده می‌شود. بنابراین، تر کننده‌ها معمولاً به عنوان عوامل فعال سطحی (Surfactant) شناخته می‌شوند که در سطح مشترک فعالیت می‌کنند. در نهایت استفاده از این افزودنی منجر به تشکیل ذراتی به نام مایسل (Micelle) می‌شود. در یک سوی مایسلها قسمت آب گریز (hydrophobic) و در سوی دیگر قسمت آب دوست (hydrophilic) قرار می‌گیرد.

 

در آب، مایسلها به صورت یک خوشه بزرگ تجمع می‌کنند که در آن قسمت‌های آب دوست یک حلقه تشکیل می‌دهند که در مرکز آن قسمت‌های آب گریز قرار می‌گیرد هنگامی که افزودنی تر کننده در مایعات پایه نفت (حلالی) استفاده شود، ساختار مایسل برعکس می شود زیرا قسمت‌های آب گریز در قسمت بیرونی حلقه قرار دارند زیرا به مایع پایه نفت مشابه تر است و مولکول‌های آب دوست توسط مایع پایه نفت دفع می‌شوند.

 

روش تشخیص وجود ترکننده در محلول

یک روش شناخت اینکه مایع دارای افزودنی ترکننده است یا خیر، پخش کردن مایع روی سطحی است که روی آن را با گریس پوشانده‌اند. اگر مایع حاوی ماده ترکننده نباشد، نیروهای چسبنده محلول بر نیروهای چسبنده سطح غلبه می‌کنند و باعث می‌شوند مایع به صورت قطرات بر روی سطح قرار گیرد. اگر مایع حاوی ماده ترکننده باشد، گریس در مایع حل می‌شود و کشش سطحی مایع کاهش می‌یابد و باعث می‌شود نیروهای چسبنده سطح بر نیروهای چسبنده محلول غلبه کنند و در نتیجه این امر باعث می‌شود مایع به طور یکنواختی بر روی سطح پخش گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
به کانال ویکی شیمی بپیوندید