EN AR
اعلام قیمت ها
شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ 0

wikishimi.com

تغییرات‌هفتگی‌قیمت‌های‌جهانی‌محصولات‌شیمیایی‌تا10ژوئیه؛

تغییرات‌هفتگی‌قیمت‌های‌جهانی‌محصولات‌شیمیایی‌تا10ژوئیه؛

افزایش بهای اکثر ترکیبات شیمیایی .

اختصاصی‌ویکی‌شیمی: تعدادی از گروه های شیمیایی در آخرین قیمت‌های جهانی منتهی به 10 ژوئیه،با افزایش قیمت و تعدادی نیز با کاهش بها همراه بودند .

 

در بین ترکیبات شیمیایی افزایشی، متانول CFR کره با حدود 6 درصد رشد، بیشتر از ترکیبات دیگر با صعود قیمت همراه بود. متانول چند هفته‌ای است که روند صعودی به خود گرفته است.

 

در میان ترکیباتی که این هفته با کاهش قیمت همرا‌ه شدند می‌بایست از اتیلن نام برد که با حدود 5.4 درصد افت بها بیشتر از ترکیبات دیگر با کاهش قیمت مواجه شد.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
به کانال ویکی شیمی بپیوندید