افزایش گرایش به بسته‌بندی آنتی‌باکتریال

بسته‌بندی مواد غذایی جدید، کیفیت زیست سازگاری، ضد‌باکتریایی و ضد‌قارچی خوبی داشته و به‌تازگی مواد غذایی و بسته‌بندی ایمن کمک می‌کند.

مهمترین مطالب

اعلام قیمت ها

بورس کالا

تحلیل بازار

روزشمار نمایشگاه

رویداد ها

ویدیو ها

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت

99/8/1

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت

99/8/15

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت

99/8/8

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت

99/8/11