wikishimi.com

فرمول بازار سیمان در پتروشیمی پیاده شود

فرمول بازار سیمان در پتروشیمی پیاده شود

با عرضه حداکثری پلیمرها در بورس کالا ، امکان ارزآوری و اشتغالزایی بیشتری برای صنایع تکمیلی ایجاد خواهد شد.

عرضه حداکثری سیمان در بورس کالا موجب شد تا بازار آن به آرامش برسد و شاهد افت قیمت بودیم. با توجه به کارکرد موفق این فرمول ساده ، می توان انتظار داشت که با عرضه حداکثری محصولات پتروشیمی در بورس کالا ، التهاب پیشین برای همیشه تعدیل شده و تقاضای مازاد بر عرضه در بازار داخلی نیز می تواند از طریق واردات تأمین شود. نکته ای که در این بین اهمیت دارد وجود ظرفیت خالی تولیدی در صنایع تکمیلی است که در صورت تریق مستمر مواد اولیه ، پتانسیل اشتغالزایی بدون سرمایه گذاری اولیه را در بر خواهد داشت.

رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران گفت: علی‌رغم تولید حداقل ۸ میلیون تنی پتروشیمی های پلیمری، سال گذشته رقمی نزدیک به ۴ میلیون تن از این مواد اولیه در بورس کالا عرضه ‌شد و امیدواریم با تداوم عرضه در بورس کالا تعادل برقرار شود.

به گزارش مهر، سعید ترکمان، رئیس هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران اظهار داشت: صنایع تکمیلی پتروشیمی برای تولید مستمر به تأمین مواد اولیه مطمئن و در دسترس نیاز دارند اما در سال‌های گذشته، متأسفانه نزدیک به چهار میلیون تن مواد اولیه در بورس کالا عرضه شده درحالی‌که تولید پلیمری ها در صنایع پتروشیمی بین ۸ تا ۹ میلیون تن است.

ترکمان گفت: میانگین قیمت فروش صادراتی پتروشیمی‌ها در سال گذشته فقط ۳۴۰ دلار بوده در صورتی که ارزش افزوده‌ای که در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از خام فروشی است.

وی با بیان اینکه آیا به نفع منافع ملی است که مواد پتروشیمی (پلیمری) فقط برای ۱.۹ میلیارد دلار ارزآوری صادر شده اما در مقابل کارخانه‌های پایین‌دستی دچار مشکل شوند افزود: این در حالی است که به دلیل تحریم بودن تولیدات پتروشیمی، امکان واردات این مواد برای صنایع پایین‌دستی وجود ندارد.

ترکمان تاکید کرد: در این سال‌ها از رقمی نزدیک به ۸ میلیون تن تولید حدود ۳.۷ میلیون تن (برای امسال) به متقاضیان داخل فروخته می‌شود و بیشتر از ۴ میلیون تن از این محصولات صادر شده است.

ترکمان متذکر شد: ادعا شده بازار داخلی توان جذب تولیدات را ندارد اما در این بین، وزارت صمت تأکید می‌کند که ابتدا عرضه داخلی در بورس کالا صورت گیرد و در صورت عدم جذب تولیدات، صادرات انجام شود.

وی با بیان اینکه این مطالبه منطقی چرا باید باعث هیاهو و اعتراض شود، ادامه داد: درخواست صنایع تکمیلی نیز این است که ابتدا محصولات در بورس عرضه شود و سپس محصولاتی که در مچینگ بدون خریدار ماند، صادر شود.

ترکمان با اشاره به اینکه صنایع پایین دست توسط خرید نامطمئن (وقفه در عرضه) گروگان گرفته شده‌اند، افزود: در صنایع پایین دستی، سال گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار محصول در زنجیره ارزش صادر کرده‌ایم. یعنی علاوه بر تأمین نیاز داخلی و ایجاد اشتغال ۸۵۰ هزارنفری، ارزآوری بیش از ۲ میلیارد دلاری نیز برای کشور داشته‌ایم.

رئیس هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران عنوان کرد: درصورتی‌که عرضه کامل کالاهای پایه در بورس کالا اتفاق بیفتد، امید خواهیم داشت شرایطی که برای محصول سیمان پیش آمد و تعادلی که در این بازار صورت گرفت در بازار پتروشیمی هم ایجاد شود.

ترکمان گفت: قیمت‌ها در بازار سیمان حتی تا کیسه‌ای ۹۰ هزار تومان نیز افزایش یافته بود اما به تداوم عرضه در بورس کالا، قیمت‌ها به ۲۵ هزار تومان افت کرد و به تعادل رسید و امیدواریم با رویکرد وزارت صمت، این رویه در بازار پتروشیمی نیز اجرایی شده و همه بازارها شفاف و متعادل شود.

ویرا بسپار

مهمترین مطالب