wikishimi.com

حذف نقش اول

حذف نقش اول

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی این هفته چگونه خواهد شد؟

قیمت‌های پایه امروز توسط دفتر صنایع پایین دستی درحالی اعلام خواهد شد که پس از هفته ها اثر گذاری مثبت تغییرات بازارهای جهانی بر روی قیمت های پایه، این هفته که قیمت های پایه پس از دو هفته به علت تعطیلی روز یکشنبه هفته گذشته، توسط دفتر صنایع پایین دستی، اعلام و محاسبه خواهد شد، انتظارات افزایشی بسیاری از گریدها به مراتب کمتر از هفته های گذشته است و دیگر انتظار سبز پوشی از این لیست وجود ندارد. منابع بازار در طول هفته کاهش قیمت بسیاری از گریدها را گزارش کردند که تا حد زیادی به کاهش معاملات آتی نفت خام و زغال سنگ پس از افزایش اخیر آنها نسبت دادند.

از طرفی با وجود هفته پرنوسان دلار در بازار آزاد، نرخ نیمایی آن از آخرین اعلام قیمت‌ها در روز یکشنبه 25 مهرماه، روند کاهشی داشته تا فارغ از رشد اسکناس آمریکایی هرچند انتظاری از تاثیر گذاری عمیق آن همچنان بر اعلام قیمت‌ها وجود ندارد، اما کاهش نرخ را تا روز جاری دنبال کند.

میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی طی روزهای گذشته با 1.489 ریال کاهش به 232.501 ریال در تاریخ یکشنبه 9 آبان رسید که نشان از کاهشی 0.63 درصدی این نرخ دارد.

با این تفاسیر انتظار کاهش قیمت پایه بسیاری از پلیمرها بسیار در این هفته زیاد است و با این احتساب باید منتظر کاهش حجم معاملات و همینطور کاهش میزان رقابت گریدهای جذاب هفتگی باشیم تا بسیاری از گریدها با بهای پایه دادوستد شوند.

 

منبع: اینپیا

پیکنیک برند

ویرا بسپار

مهمترین مطالب