wikishimi.com

گزارش شهریوری پتروشیمی‌‌‌ها

گزارش شهریوری پتروشیمی‌‌‌ها

شرکت‌های پتروشیمی به نوبت در حال بارگذاری گزارش‌‌‌های ماهانه خود در کدال هستند؛ گزارش‌‌‌هایی که نشان می‌دهد روند فروش این شرکت‌ها همچنان رو به افزایش است.

شفن (پتروشیمی فن آوران): مقدار تولید متانول شفن به طور متوسط در پنج ماه اول سال ۷۵‌هزار تن بوده و در ماه شهریور ۷۹‌هزار تن گزارش شده است. مقدار تولید اسید استیک شرکت میانگین ماهانه ۳/ ۱۲هزار تنی داشت که در شهریور رقم ۱/ ۱۳هزار تن به ثبت رسید.  ‌شفن در سال ۹۹ به طور متوسط ۷۵‌هزار تن متانول فروخته است. میانگین ۵ماهه امسال ۶۴‌هزار تن و مقدار فروش متانول در شهریور ۶۳‌هزار تن گزارش شد. در بخش اسید استیک نیز میانگین ماهانه فروش امسال ۸/ ۱۰هزار تن بوده که در مرداد ۷/ ۱۵‌هزار تن رقم خورد که ۳۸‌درصد از درآمد ماه را شکل داد.  مبلغ فروش شرکت در شهریور ۷۹۱‌میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به ماه قبل ۹/ ۵‌درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲/ ۱۸درصد افزایش داشته است.  طبق اطلاعات ماهانه این شرکت، ۹/ ۳۸درصد از کل فروش شهریور به صورت داخلی و ۶۱‌درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است.

«شفن» از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱شهریور ماه ۱۴۰۰ به میزان ۴,۱۱۹‌میلیارد تومان درآمد داشته؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۱,۶۶۳‌میلیارد تومان) ۱۴۷‌درصد افزایش یافته است.  ‌ در شهریور ماه نرخ متانول صادراتی ۷،۶۰۸ تومان برای هر کیلو (متوسط ۵ماهه ۶،۸۶۳تومان) و نرخ اسید استیک داخلی ۱۹،۲۵۱تومان (متوسط ۵ماهه ۲۱،۵۰۳) برای هر کیلو ثبت شده است.

شخارک (پتروشیمی خارک): شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۱,۰۰۶‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۲۶۶‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۵/ ۶۱درصد افزایش داشته است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال جمع درآمدهای این شرکت مبلغ ۴,۱۶۲‌میلیارد تومان بوده که ۹/ ۱۹۴‌درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

زاگرس (پتروشیمی زاگرس): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه امسال، مبلغ ۱,۴۴۳‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۸/ ۳۴درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۷/ ۲۳درصد کاهش داشته است.  بر اساس گزارش ماهانه شرکت پتروشیمی زاگرس، از کل فروش شهریوری شرکت، ۷/ ۶درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۹۳‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری جمع درآمدهای شرکت ۱۰هزار و ۸۸۵‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵درصد افزایش یافته است.  شرکت در این دوره ۶۰۴‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۱۰هزار و ۲۸۰‌میلیارد تومان صادرات داشته است. فروش داخلی و خارجی شرکت در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹/ ۱۷۱‌میلیارد تومان (۲۵۱‌درصد رشد) و ۴,۴۴۴‌میلیارد تومان (۱۳۱‌درصد رشد) بوده است.

شپدیس (پتروشیمی پردیس): مقدار فروش اوره داخلی این شرکت در شهریور ماه ۱۱۶‌هزار تن (میانگین ۱۲ماه گذشته ۱۰۰‌هزار تن) و اوره صادراتی ۲۲۸‌هزار تن (میانگین ۱۱ ماه ابتدایی برابر ۱۸۰ ‌هزار تن) بوده است.  متوسط فروش سال مالی گذشته نیز برابر ۶۵۹‌میلیارد تومان بوده که در سال‌جاری با رشد بالای ۱۴۷‌درصدی به ۱.۶۳۰میلیارد تومان رسیده است. در سه ماه بهار نیز به ترتیب از فروردین ۱.۶۰۰، ۱.۴۵۰ و ۱.۵۵۰‌میلیارد تومان فروش گزارش شد که در تیر ماه افت کرده و به ۱.۰۴۰‌میلیارد تومان رسید. این ارقام در مرداد و شهریور به ۲.۵۵۰‌میلیارد تومان رسیده است.  فروش شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۵/ ۲درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۶۵/ ۵۳درصد افزایش داشته است.  جمع درآمدهای این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور به میزان ۱۹,۸۳۶‌میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵۳‌درصد افزایش یافته است.  نرخ اوره صادراتی به صورت ریالی ۹‌درصد بیشتر از ماه قبل و احتمالا حدود ۳۴۵ دلار به فروش رسیده است.

نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هم بر اساس نرخ‌های بورس کالا مصوب شده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران قیمت فروش کود اوره در کیسه ۵۰ کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ریال خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شده ما‌به‌التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در ۶ماه گذشته با قیمت فروش شرکت‌های پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه‌ای در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد و کشاورزی در اختیار شرکت‌های مذکور قرار گیرد. پتروشیمی پردیس اعلام کرده، تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ‌های علی‌الحساب منظور شده در دفاتر برای شهریور ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۴.۳۸۳‌میلیارد ریال و مبلغ تجمعی از ابتدای سال مالی به مبلغ ۴۰.۳۴۴‌میلیارد ریال بوده است.

اروند (پتروشیمی اروند): این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۱,۱۷۴‌میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸/ ۲۴درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱/ ۲درصد افزایش داشته است. ۷/ ۷۵درصد از این رقم مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۲۴درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.  جمع درآمدهای شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور به میزان ۶,۹۹۲‌میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۲,۴۲۳‌میلیارد تومان) به میزان ۱۸۸‌درصد رشد داشته است. پتروشیمی اروند ۴,۸۰۸‌میلیارد تومان از کل فروش خود در این دوره را از طریق بازار داخلی و ۲,۱۸۳ میلیارد تومان را در بازارهای خارجی به دست آورده است. این ارقام نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲۷ و ۵۷۰‌درصد رشد کرده‌‌‌اند.

شجم (صنایع پتروشیمی تخت جمشید): شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال‌جاری، مبلغ ۴/ ۱۶۳میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۲۶‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌‌‌های قبل ۲۳‌درصد کاهش داشته است. طبق اطلاعات منتشرشده در کدال، ۸۹‌درصد فروش این شرکت مربوط به فروش داخلی و ۴/ ۱۰‌درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است.

بر اساس گزارش ماهانه این شرکت، از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال جمع درآمدهای شرکت ۲,۵۲۱‌میلیارد تومان است؛ رقمی که نسبت به سال مالی قبل ۱۹۰‌درصد افزایش یافته است. فروش «شجم» در ۶ ماه ابتدایی سال مالی قبل برابر با ۷/ ۸۶۸میلیارد تومان بوده است.  از کل فروش شرکت در دوره ۶ ماهه امسال، مبلغ ۱,۶۳۷‌میلیارد تومان در بازار داخلی و ۸۸۳‌میلیارد تومان در بازارهای خارجی تحقق یافته است. این ارقام به ترتیب نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته به میزان ۱۷۴ و ۲۲۵‌درصد افزایش یافته است.

 

منبع: دنیای اقتصاد

ویرا صنعت دقیق پارس

پیکنیک برند

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب