wikishimi.com

نخستین دوره آشنایی با اهداف توسعه پایدار برگزار شد

نخستین دوره آشنایی با اهداف توسعه پایدار برگزار شد

اولین دوره تخصصی آشنایی با اهداف توسعه پایدار و استراتژی های حوزه مسئولیت اجتماعی به میزبانی دبیر خانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

نخستین دوره تخصصی آشنایی با اهداف توسعه پایدار با حضور مدیران، مشاوران و کارشناسان صنعت پتروشیمی به مدت دو روز (3 و 4 مهرماه) به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.

براساس این گزارش؛ در این دوره تخصصی که  با رویکرد همسوسازی مدل های تعالی سازمانی(EFQM) با اهداف 17 گانه توسعه پایدار برگزار شد، راهکارها و ارزیابی پروژه های مورد نیازجهت دستیابی به اهداف و تحقق و پیاده سازی آن براساس استراتژی ها و برنامه های مسئولین اجتماعی در صنعت پتروشیمی تشریح و تدوین شد.

از عناوین و  سرفصل های این دوره می توان به تاریخچه وتعریف توسعه پایدار،شاخص توسعه انسانی (HDI) در سال 2020، تغییرات آب و هوای، گازهای گلخانه ای و اثرکربن، EFQM2020 و اهداف توسعه پایداری و همچنین اهداف 17 گانه توسعه پایداراز منظر سازمان ملل، زیرهدف ها، وضع موجود، شاخص ها و اعداد ارقام و نیز اقدامات و پروژه های مورد نیاز جهت دستیابی اهداف اشاره کرد.

این گزارش می افزاید، به دلیل استقبال از دوره و درخواست متقاضیان، دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی به دنیال برگزاری برنامه های آموزشی مجدد در هفته های آتی است که متعاقباً برنامه زمانبندی آن اعلام و اطلاع رسانی می شود.

براساس این گزارش؛ اهداف 17 گانه توسعه پایدار مواردی چون ریشه کنی فقر، ریشه کنی گرسنگی، بهداشت خوب و رفاه، آموزش کیفی ، برابری بین زنان و مردان، آب پاک و بهداشت ، انرژی پاک و مقرون به صرفه، اشتغال شرافتمندانه و رشد اقتصادی، صنعت، نوآوری و زیربنا، کاهش نابرابری ها، شهرها و جوامع پایدار، تولید و مصرف مسئولانه، اقدام برای اقلیم، حیات زیر آب، حیات بر روی زمین ، صلح، عدالت و قوانین مستحکم و مشارکت و همکاری برای تحقق اهداف را در برمی گیرد.

 

منبع: نیپنا

ویرا صنعت دقیق پارس

پیکنیک برند

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب