wikishimi.com

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 24 شهریور 1400

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 24 شهریور 1400

رقابت دو رقمی استایرن منومر پلیمری‌ها

اختصاصی ویکی‌شیمی: از مجموع 15 هزار و 489 تن محصولات شیمیایی عرضه شده در روز چهارشنبه در بورس کالا، 12 هزار و 921 تن از محصولات معامله شد و شاخص درصد معاملات به عرضه با 6 درصد رشد به 83.4 درصد رسید.

 

6 ترکیب این هفته بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند. استایرن منومر پتروشیمی پارس مانند هفته گذشته با 19.96 درصد رقابت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه خود را داشت. منو اتیلن گلایکول پتروشیمی‌های مارون و مروارید مشترکا با 3.6 درصد رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه با 2.44 درصد رقابت در رتبه سوم قرار داشت. کریستال ملامین پتروشیمی خراسان و دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون دیگر ترکیباتی بودند که وارد فاز رقابت شدند.

 

در جداول زیر، حجم عرضه و معاملات، درصد معاملات به عرضه و درصد رقابت ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.

ویرا صنعت دقیق پارس

پیکنیک برند

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب