wikishimi.com

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت-1400.5.14

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت-1400.5.14

ویدئو| رقابت نیمی از محصولات شیمیایی

-قیمت دلار نیمایی اگرچه با شیب کمتر اما همچنان رو به رشد است و همراهی پر قدرت قیمت‌های جهانی نیز مزید بر علت شده است. 

 

-هیچ قطعیتی بر پایان دوران کرونا و بازیابی کامل تقاضا وجود ندارد و همین باعث شده تا بسیاری از مهره‌های قدرتمند بازار محتاطانه گام بردارند و آماده توقف این روند مثبت باشند.

 

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب