wikishimi.com

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 13 مرداد 1400

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 13 مرداد 1400

شاخص 83 درصدی میزان درصد معاملات به عرضه

اختصاصی ویکی‌شیمی: از مجموع 16 هزار و 16 تن محصولات شیمیایی عرضه شده در روز چهارشنبه در بورس کالا، 13 هزار و 321 تن از محصولات معامله شد و شاخص میزان درصد معاملات به عرضه با 1 درصد رشد به حدود 83 درصد رسید.

 

مانند هفته گذشته تعداد ترکیبات رقابت خورده بالا بود و 13 ترکیب این هفته بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند. استایرن منومر پتروشیمی پارس با 26.77 درصد رقابت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه خود را داشت. تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون با 16.5 درصد رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. منو اتیلن گلایکول فرساشیمی با 10.8 درصد رقابت در رتبه سوم قرار داشت. اسید استیک       پتروشیمی فن آوران، دی اتانول آمین پتروشیمی شازند، دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون، دی اتیلن گلایکول فرساشیمی، دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند، منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید، منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون، منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند دیگر ترکیبی بود که وارد فاز رقابت شد.

 

در جداول زیر، حجم عرضه و معاملات، درصد معاملات به عرضه و درصد رقابت ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب