wikishimi.com

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی- 16 جولای 2021

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی- 16 جولای 2021

رشد بهای نفت ترمز رشد قیمت‌ها را گرفت

اختصاصی ویکی‌شیمی: در پایان هفته منتهی به 16 جولای شاهد بودیم که لیست میانگین هفتگی قیمت‌های محصولات شیمیایی ترکیبی از افزایشی‌ها و کاهشی‌ها را در برداشت. اما آنچه بیشتر خودنمایی می‌کرد ترکیبات قرمزپوش هفته بودند. عمده دلیل این تغییر مسیر اکثر گروه‌های شیمیایی در قیمت‌های جهانی را می‌توان افت میانگین بهای نفت برای دومین هفته متوالی بیان کرد. عمده دلیل این کاهش را میتوان در درگیری اعضای اوپک از جمله امارات و عربستان در تصاحب سهم بازار جستجو کرد. به هرحال نزدیک شدن به توافق افزایش 400 هزار بشکه‌ای نفت هم محرک دیگری در مسیر کاهش بهای آن بود. از طرفی همچنان بسیاری از نقاط جهان از جمله جنوب شرقی آسیا درگیر به مبارزه با نوع‌های جدید ویروس کرونا از جمله دلتاست که بر تقاضای سوخت جهانی بسیار  تاثیرگذار بوده و از رشد بهای نفت و نفتا جلوگیری کرده است.

از طرفی باید بیان کنیم که شاید اکثر ترکیبات با کاهش بها همراه شدند اما این کاهش بها بسیار ناچیز و زیر 1 درصدی بود که نشان از قدرت بالای تقاضا در برابر تاثیرات موج منفی افت بهای نفت داشت. به هر حال، در این میان شاهد بودیم که پارازایلین با افت حدود 0.84 درصدی بیشتر از ترکیبات دیگر روبرو شد. در میان افزایشی‌های هفته هم مجدد شاهد بودیم که بوتادین که در فصل پر تقاضای خود قرار دارد همچنان با سرعت به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد و با رشد حدود 5 درصدی صدرنشین قیمت‌ها بود.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب