wikishimi.com

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت-1400.4.24

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت-1400.4.24

ویدئو| هفته‌های سبزپوش بازارهای داخلی و جهانی

- از تب و تاب معاملات هفته‌های اخیر کاسته شد.

 

-افزایش تقریبا یکپارچه قیمت‌های جهانی توانست بر اعلام قیمت‌های پایه تاثیرگذار باشد .

 

-روند سینوسی قیمت نفت نتوانست مانع از رشد بهای ترکیبات شود .

 

 

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب