wikishimi.com

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 23 تیر 1400

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 23 تیر 1400

بازار سراسر رکود این هفته‌های محصولات شیمیایی

اختصاصی ویکی‌شیمی: از مجموع 10 هزار و 39 تن محصولات شیمیایی عرضه شده در روز چهارشنبه در بورس کالا، 7 هزار و 907 تن از محصولات معامله شد و شاخص میزان درصد معاملات به عرضه با 14 درصد افت به 78.7 درصد رسید.

 

5 ترکیب این هفته بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند. منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند این هفته با 13.77 درصد رقابت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه خود را داشت. منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید با 11.93 درصد رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. منو اتیلن گلایکول پتروشیمی فرساشیمی با 10.23 درصد رقابت در رتبه سوم قرار داشت. منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مارون و دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند دیگر ترکیباتی بود که بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند.

 

در جداول زیر، حجم عرضه و معاملات، درصد معاملات به عرضه و درصد رقابت ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.                      

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب