wikishimi.com

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 2 تیر 1400

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 2 تیر 1400

کاهش حجم عرضه منجر به رشد شاخص درصد معاملات به عرضه شد

اختصاصی ویکی‌شیمی: از مجموع 14 هزار و 806 تن محصولات شیمیایی عرضه شده در روز چهارشنبه در بورس کالا، 12 هزار و 207 تن از محصولات معامله شد و شاخص میزان درصد معاملات به عرضه با بیش از 14 درصد رشد به 82.4 درصد رسید.

 

6 ترکیب این هفته بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند. زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام با 20.18 درصد رقابت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه خود را داشت. دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند با 3.43 درصد رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) پتروشیمی کارون با 2.76 درصد رقابت در رتبه سوم قرار داشت. دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند و منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند دیگر ترکیباتی بود که بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند.

در جداول زیر، حجم عرضه و معاملات، درصد معاملات به عرضه و درصد رقابت ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.             

مهمترین مطالب