wikishimi.com

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی- 18 ژوئن 2021

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی- 18 ژوئن 2021

تکرار روند هفته پیش.رشد بهای بوتادین ادامه دارد.

اختصاصی ویکی‌شیمی: قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی در هفته منتهی به 18 ژوئن، مشابه هفته گذشته سپری شد. در حال که هفته گذشته هم بهای نفت به مسیر صعودی خود ادامه داد، شاهدبودیم که طبق برآوردها نرخ جهانی محصولات شیمیایی به تبعیت از قیمت نفت پیش نرفت.

بازهم می‌توان عمده دلیل این اتفاق را عدم بهبود تقاضای بازارهای جهانی عنوان کرد.از طرفی سطح قیمت‌ها همچنان مورد پسند خریداران نیست و مشکلات لجستیکی هم مزید بر علت شده است که تا قیمت‌ها بیش از پیش تعدیل شوند.

به هرحال به نظر می‌رسد که در روزهای آتی بهای نفت و همچنین نفتا می‌تواند بازار را از شرایط فعلی جدا سازد.

در میان کاهشی‌های هفته مجدد اتیلن با افت بیش از 6 درصدی همراه شد تا بیش از همه ترکیبات ریزش نرخ داشته باشد.

همچنین در بین ترکیباتی که با افزایش نرخ هفته را به پایان بردند هم باید از بوتادین نام برد که با رشد بهای بیش از 8 درصدی همراه شد.

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب