wikishimi.com

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت-1400.3.19

بازار محصولات شیمیایی در هفته‌ای که گذشت-1400.3.19

مسیر متفاوت زایلن مخلوط پس از دو هفته غیبت

- در قیمت‌های پایه این هفته، نرخ‌های جهانی لحاظ نشد.

- قیمت جهانی محصولات شیمیایی این هفته با تاثیر پذیری از رشد بهای نفت، در اکثر گروه‌ها افزایش یافت.  

- قدرت تاثیرگذاری ویروس کرونا بر بازارهای جهانی به کمترین میزان خود رسیده است.

 

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب