wikishimi.com

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 19 خرداد 1400

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 19 خرداد 1400

روزهای سوت و کور بورس کالای محصولات شیمیایی

اختصاصی ویکی‌شیمی: از مجموع 19 هزار و 56 تن محصولات شیمیایی عرضه شده در روز چهارشنبه در بورس کالا، 14 هزار و 108 تن از محصولات معامله شد و شاخص میزان درصد معاملات به عرضه با 5 درصد کاهش به 74.0 درصد رسید.

 

4 ترکیب این هفته بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند. زایلین مخلوط پتروشیمی بندرامام که پس از دو هفته غیبت عرضه شد با 12.37 درصد رقابت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه خود را داشت. دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند با 11.13 درصد رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند با 3.28 درصد رقابت در رتبه سوم قرار داشت. استایرن منومر پتروشیمی پارس دیگر ترکیبی بود که بالاتر از قیمت پایه خود معامله شد.

در جداول زیر، حجم عرضه و معاملات، درصد معاملات به عرضه و درصد رقابت ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.    

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب