wikishimi.com

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 12 خرداد 1400

آمار معاملات محصولات شیمیایی در روز 12 خرداد 1400

روز سوت و کور بورس کالای محصولات شیمیایی

اختصاصی ویکی‌شیمی: از مجموع 18 هزار و 624 تن محصولات شیمیایی عرضه شده در روز چهارشنبه در بورس کالا، 14 هزار و 714 تن از محصولات معامله شد و شاخص میزان درصد معاملات به عرضه با 4 درصد رشد به 79.0 درصد رسید.

 

5 ترکیب این هفته بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند. منو اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند با 2.81 درصد رقابت، بیشترین افزایش قیمت نسبت به قیمت پایه خود را داشت. دی اتیلن گلایکول پتروشیمی شازند با 2.78 درصد رقابت در جایگاه دوم قرار گرفت. استایرن منومر پتروشیمی پارس با 0.61 درصد رقابت در رتبه سوم قرار داشت. اسید استیک پتروشیمی فن آوران و منو اتیلن گلایکول پتروشیمی مروارید دیگر ترکیباتی بودند که بالاتر از قیمت پایه خود معامله شدند.

در جداول زیر، حجم عرضه و معاملات، درصد معاملات به عرضه و درصد رقابت ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.                      

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب