wikishimi.com

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی- 9 خرداد

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمیایی- 9 خرداد

صدر نشینی بنزن و استایرن منومر در میان کاهشی‌های هفته

اختصاصی ویکی‌شیمی :قیمت پایه محصولات شیمیایی امروز (یکشنبه)، با دلار نیمایی میانگین ماهانه 203 و  902 ریال و کاهش 970 ریالی (0.47درصد)، برای عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا تا 17 خرداد ماه 1400 اعلام شد.

مطابق پیش‌بینی شاهد بودیم که با توجه با سیر کاهشی هر دو فاکتور تعیین کننده نرخ‌های پایه، بیشتر ترکیبات پایه با افت نرخ همراه شدند. هر چند که 9 ترکیب هم در این هفته افزایش قیمت داشتند و ترکیب لیست اعلامی دفتر صنایع پایین دستی را دورنگ کردند. فاکتور اول تعیین کننده قیمت‌های پایه یعنی دلار نیمایی هرچند با افت محدود 0.47 درصدی همراه بود، اما شرایط بازار ارز این برآورد را در میان اهالی بازار تقویت کرده است که جا برای افت بیشتر برای دلار نیمایی وجود ندارد و هفته آتی میتواند چهره آن تغییر کند.

همچنین نرخ‌های جهانی هم به واسطه جو منفی بازار با کاهش قیمت همراه بودند با توجه به رشد بهای نفت در پایان هفته، در قیمت‌های پیش روی این هفته شرایط متفاوتی می‌توانند داشته باشند.

به هرحال در میان ترکیبات کاهشی بنزن و استایرن منومری که در نرخ‌های جهانی هم با افت بها مواجه شدند، در اعلام قیمت‌های پایه امروز هم بیش از تمامی ترکیبات کاهش قیمت داشتند و به ترتیب 7.6 و 6.6 درصد افت را تجربه کردند.

در میان ترکیبات افزایشی هفته هم که طبق پیش بینی‌ها متانول و  MEG هم در میان آن‌ها هستند، اوره پریل با رشد بیش از 8 درصدی با اختلاف از سایر ترکیبات صدرنشین شد.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب