wikishimi.com

نکات مهم عرضه محصولات شیمیایی در روز 29 اردیبهشت 1400

نکات مهم عرضه محصولات شیمیایی در روز 29 اردیبهشت 1400

عرضه دی اتیل هگزانول Luxi Chemical Group چین

اختصاصی ویکی‌شیمی:

 

- حجم کل عرضه با هزار و 140 تن افزایش نسبت به هفته قبل به 21 هزار و 432 تن رسید.

 

- دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند پس از یک ماه غیبت با 1100 تن، ایزوبوتانول پتروشیمی شازند پس از دو هفته غیبت با 495 تن و نرمال بوتانول پتروشیمی شازند پس از یک هفته غیبت با 165 تن عرضه بازگشتند.

 

- دی اتیل هگزانول  Luxi Chemical Group چین برای اولین با حجم 340 تن عرضه شد.

 

- بنزن پتروشیمی بوعلی‌سینا 960 تن کاهش عرضه داشت.

 

در جدول زیر، حجم عرضه و قیمت پایه ترکیبات شیمیایی طی یک ماه گذشته قابل مشاهده است.    

 

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب