wikishimi.com

حذف استاندارد روغن موتور ILSAC GF-5

حذف استاندارد روغن موتور  ILSAC GF-5

کمیته مشاوره استاندارد بین‌المللی روانکاری (ILSAC) یک علامت تجاری واحد می‌خواهد، بنابراین هر زمان که دسته جدیدی به بازار عرضه شود، دسته قبلی که در این‌بار ILSAC GF-5 است، باید منسوخ شود.

اختصاصی ویکی‌شیمی:

طبق گفته دنیس باکلدر، مهندس ارشدAPI ، ILSAC GF-5 از امروز منسوخ و توسط موسسه نفت آمریکا (API) از لیست استانداردهای دارای مجوز حذف می‌شود. در حال حاضر بیش از 6700 روغن GF-5 دارای مجوز وجود دارد.

اگرچه محصولات ILSAC GF-5 دیگر تولید نمی‌شوند، اما روغن‌های تولید شده پیش از 1 می 2021 همچنان می‌توانند فروخته شوند.

روغن موتور ILSAC GF-5 برای بهبود بهره‌وری سوخت و ارائه عملکرد بهبودیافته در طیف وسیعی از کاربردها از جمله جلوگیری از رسوب دما بالا در پیستون‌ها، محافظت بهتر در برابر تشکیل لجن موتور و محافظت از موتورهایی که با سوخت‌های حاوی 80-85 درصد اتانول کار می‌کنند، فرموله شده است.

دیروز باکلدر به روزرسانی جدیدی در مورد برنامه صدور مجوز روغن موتور API به اعضای انجمن صنعت روانکارهای آسیا (ALIA) که یک انجمن غیرانتفاعی مستقر در سنگاپور به نمایندگی از صنعت روانکاری در منطقه است، ارائه داد.

استانداردهای فعلی روغن موتور بنزینی شامل استانداردهای ILSAC برای روغن موتور، ILSAC GF-6A و ILSAC-6B است، که دسته دوم عمدتا برای روغن‌های موتور 0W-16 با ویسکوزیته پایین می‌باشد. ILSAC GF-6A با ILSAC GF-5 سازگار است.

استانداردهای API همچنین شامل API SP است که موازی ILSAC GF-6A و استانداردهای قدیمی‌تر مانند API SN ،SM ، SL و SJ می‌باشد. باکلدر گفت، API SJ قدیمی‌ترین استاندارد روغن موتور دارای مجوز برای خودروهای مدل‌ 2001 به قبل است.

کمیته مشاوره استاندارد بین‌المللی روانکاری (ILSAC) یک علامت تجاری واحد می‌خواهد، بنابراین هر زمان که دسته جدیدی به بازار عرضه شود، دسته قبلی که در اینبار ILSAC GF-5 است، باید منسوخ شود. به بازاریابان روغن یک سال فرصت داده می‌شود تا محصولات خود را دوباره فرموله کنند. از آنجا که اولین مجوز ILSAC GF-6 از اول ماه مه سال 2020 به اجرا درآمد، در تاریخ 1 مه 2021، مجوزهای ILSAC GF-5 باید پس گرفته شوند. با این حال، API SN، که به موازات ILSAC GF-5 است، هنوز برای صدور مجوز در دسترس است. API SN تمام الزامات ILSAC GF-5 را شامل می‌شود و عملکردهای مورد نیاز روغن‌هایی که تحت توصیه‌های اعضای ILSAC نیستند را نیز فراهم می‌کند.

API به 902 بازاریاب روغن‌موتور در 68 کشور جهان مجوز داده است که 62 درصد از این مجوزها در خارج از آمریکای شمالی هستند.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب