wikishimi.com

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی- 30 آوریل 2021

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی- 30 آوریل 2021

نفت و کرونای هندی هیجان رشد قیمت‌ها را گرفتند.

اختصاصی ویکی‌شیمی: در هفته منتهی به 30 آوریل، محصولات شیمیایی هرچند ترکیبی از صعود و نزول را در میانگین هفتگی خود ثبت کردند، اما به هرحال آنچه از رشد ناچیز برخی ترکیبات و افت محسوس‌تر ترکیبات دیگر برداشت می‌شود، تاثیر گذاری کرونای هندی در ابتدا بر بازار نفت خام و در ادامه محصولات شیمیایی بود. رونق رشد این هفته از هفته‌ها قبل کمرنگ تر است و نشانه‌های نوسان بازارهای کالایی پشت سد کاهش تقاضا به خوبی دیده می‌شود.

به هرحال برای رسیدن به شرایط ایده‌آل بازارهای کالایی باید منتظر ماند تا وضعیت گسترش ویروس کرونا بالاخص در جنوب آسیا یعنی هند بهبود جدی یابدو این شاید بیش از چند هفته به طول بیانجامد.

در میان بازاری که به خوبی از آن عدم کاهش تقاضا دیده می‍شد، پارازایلن با رشد 1.8 درصدی، بیشترین رشد بها را در میان ترکیبات دیگر ثبت کرد. پس از آن زایلن هم با رشد حدود 1.6 درصدی در زتبه بعدی ایستاد.

همچنین در بین ترکیباتی که با افت نرخ هفته را به پایان بردند باید به بنزنی اشاره نمود که تاب 4 رقمی شدن را نیاورد و مجدد با کاهش حدود 4 درصدی به محدود 960 تا 970 دلاری بازگشت. پس از بنزن، استایرن منومر و MEG ترکیبات کاهشی مهم هفته لقب گرفتند.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب