wikishimi.com

رکورد داران فروش روانکار در سال ۱۳۹۹ را بشناسید

رکورد داران فروش روانکار در سال ۱۳۹۹ را بشناسید

سال ۱۳۹۹ برای تولید کنندگان روانکار در ایران سالی رویایی بود از این جهت که قیمت روغن پایه (Base Oil) با جهش خیرکننده قیمتی در بازارهای جهانی همراه بود، به طوری که رشد قیمتی به بیش از دو برابر رسید.

ویکی‌شیمی:

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما"،   بر همین اساس برخی شرکت های تولید کننده روانکار داخلی بخش عمده محصول صادراتی خود را بر اساس صادرات روغن پایه قرار دادند و برخی نیز به حفظ نگاه محتاطانه، هم در بازارهای صادراتی و هم بازار داخل را به صورت هماهنگ حفظ کردند. سالانه چهار شرکت عمده تولید کننده روانکار کشور (نفت سپاهان، نفت پارس، نفت ایرانول و نفت بهران) حدود 850 هزار تن روغن پایه تولید کرده و از این میان 550 هزار تن توسط چهار پالایشگاه روغن سازی فوق جهت تامین نیاز داخلی تبدیل به روغن موتور شده و 300 هزار تن نیز به عرضه در بورس کالا برای واحدهای بلندینگ و صادرات اختصاص دارد. با این مقدمه "نفت ما" عملکرد فروش چهار شرکت اصلی تولید کننده روانکار در ایران را با توجه قرار دادن اطلاعات موجود در سایت کدال بررسی کرده است.
 
فروش 7172 میلیارد تومانی نفت سپاهان
جمع فروش نفت سپاهان در سال 1399 بالغ بر هفت هزار و 172 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با جمع فروش سال 1398 (چهار هزار و 736 میلیارد تومان)، 151 درصد رشد داشته است.
در سال 1399 جمع فروش داخلی نفت سپاهان سه هزار و 100 میلیارد تومان و جمع فروش صادراتی آن هم چهار هزار و 202 میلیارد تومان بوده است.
همچنین جمع فروش اسفندماه 1399 نفت سپاهان 830 میلیارد تومان بود که از میان 400 میلیارد تومان سهم فروش داخلی و 445 میلیارد تومان سهم فروش صادراتی بوده است.
 
فروش 5168 میلیارد تومانی نفت ایرانول
جمع فروش ایرانول در سال 1399 رقم پنج هزار و 168 میلیارد تومان را ثبت کرد و در مقایسه با جمع فروش سال 1398 (سه هزار و 62 میلیارد تومان)، رشد 169 درصدی را نشان می دهد.
در سال 1399، جمع فروش داخلی سه هزار و 208 میلیارد تومان و جمع فروش صادراتی هم یکهزار و 960 میلیارد تومان بوده است.
همچنین جمع فروش ایرانول در اسفند 1399 بالغ بر 800 میلیارد تومان شده که از میان 499 میلیارد تومان سهم فروش داخلی و 301 میلیارد تومان سهم فروش صادراتی بوده است.
 
فروش 3736 میلیارد تومانی نفت پارس
جمع فروش نفت پارس در سال 1399 بالغ بر سه هزار و 736 میلیارد تومان شد، در حالی که جمع فروش این شرکت در سال 1398 رقم دو هزار و 260 میلیارد تومان بود که بیانگر رشد 165 درصدی می باشد.
در سال 1399 نفت پارس دو هزار و 123 میلیارد تومان فروش داخلی و یکهزار و 613 میلیارد تومان فروش صادراتی داشته است.
همچنین جمع فروش نفت پارس در اسفند 1399 بالغ بر 516 میلیارد تومان بوده که از این میان 264 میلیارد تومان به فروش داخلی و 252 میلیارد تومان به فروش صادراتی اختصاص داشته است.
 
فروش 6106 میلیارد تومانی نفت بهران
جمع فروش نفت بهران در سال 1399 بالغ بر شش هزار و 106 میلیارد تومان شد که در مقایسه با جمع فروش سال 1398 (چهار هزار و 31 میلیارد تومان)، 152 درصد رشد داشته است.
در سال 1399، جمع فروش داخلی نفت بهران چهار هزار و 302 میلیارد تومان و جمع فروش صادراتی هم یکهزار و 804 میلیارد تومان بوده است.
همچنین جمع فروش اسفندماه 1399 نفت بهران 890 میلیارد تومان بود که از این میان سهم فروش داخلی 540 میلیارد تومان و سهم فروش صادراتی هم 350 میلیارد تومان بوده است.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب