wikishimi.com

توسعه اکریلیک اسید زیستی توسط Cargill و شرکا

 توسعه اکریلیک اسید زیستی توسط Cargill و شرکا

با استفاده از فناوری جدید Cargill و تجاری سازی آن توسط شرکت های Axens و IFPEN ، اکریلیک اسید با استفاده از منابع تجدید پذیر تولید خواهد شد.

ویکی‌شیمی: شرکت‌های Cargill ،IFP Energies nourelles (IFPEN) و Axens برای توسعه و تولید صنعتی اکریلیک اسید زیستی با یکدیگر مشارکت می‌کنند. از تجربه Cargill در زمینه مواد زیستی، تخصص IFPEN در زمینه کاتالیست‌ها و توسعه فرآیندهای زیستی و تخصص Axens در زمینه تولید کاتالیست و صنعتی کردن فرآیند جهت تجاری‌سازی تولید اکریلیک اسید در شرکت Procter & Gamble (P&G) استفاده خواهد شد. امسال بیش از شش میلیون تن اکریلیک اسید بر پایه نفت تولید شده است.

با استفاده از فناوری جدید Cargill و تجاری سازی آن توسط شرکت های Axens و IFPEN ، اکریلیک اسید با استفاده از منابع تجدید پذیر تولید خواهد شد. این باعث کاهش تولید گاز های گلخانه ای به میزان بیش از ۵۰ درصد خواهد شد. فناوری اسید لاکتیک شرکت Cargill بطور تجاری مورد تایید واقع شده است و تلاش ها بر روی کاتالیست ها و توسعه فرآیند تبدیل اسید لاکتیک به اسید اکریلیک زیستی در مقیاس صنعتی متمرکز می باشد. اسید اکریلیک زیستی می تواند در کاربرد های مختلفی شامل محصولات مصرفی استفاده گردد. به گفته Pierre Beccat از Axens ، این شرکت مفتخر است که در توسعه محصولات زیستی با شرکت های Cargill و IFPEN همکاری دارد. فناوری در آزمایشگاههای شرکت P&G توسعه یافته است و Axens این فناوری را تجاری سازی خواهد کرد. تجاری سازی بزودی انجام خواهد شد و در ظرف مدت ۱۲ ماه آینده نمونه هایی برای تست در اختیار مشتریان قرار داده خواهد شد.

منبع: بسپار/ایران پلیمر

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب