wikishimi.com

بررسی‌های محتمل از رشد قیمت‌های پایه

بررسی‌های محتمل از رشد قیمت‌های پایه

متانول از مسیر رشد قیمت‌ها بازخواهد ماند.

اختصاصی ویکی‌شیمی:

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمیایی تا ساعتی دیگر توسط دفتر صنایع پایین دستی اعلام خواهد شد.

ذهنیت بازار از افزایش قیمت‌ها حکایت دارد اما باید عنوان کرد که نسبت به هفته گذشته می‌توان تاثیرپذیری قیمت‌ها از بازارهای جهانی را بیشتر دانست.

میانگین هفتگی دلار نیمایی برای محاسبه قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 26 بهمن ماه 234.962 ریال بود و طی این هفته با 5.451 ریال افزایش به 240.413 ریال در تاریخ یکشنبه 3 اسفند رسید که نشان از افزایشی حدود از 2.31 درصد دارد. این هفته 1.3 درصد بیشتر از هفته گذشته دلار نیمایی رشد کرده است و میتواند تاثیر بیشتری بر روی رشد قیمت‌ها داشته باشد.

از بعد دیگر در بازارهای جهانی هم به واسطه رشد قیمت نفت خام که تا 65 دلار هم صعود کرد و با یک عقب‌گرد در پایان هفته در کانال 63 دلاری ایستاد، رشد همه ترکیبات و به خصوص الفین‌ها رخ داد.

تنها سرعت‌گیر رشد بهای این روزها یخبندان و طوفان ایالت تگزاس آمریکاست که موجب تعطیلی تعدادی از پالایشگاه‌ها و کاهش حجم تقاضا شد.

در نهایت برای این هفته میبایست شاهد سبز پوش شدن تمامی ترکیبات شیمیایی باشیم و انتظار داریم که با توجه با رشد 1.3 درصدی دلار نیمایی و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی تمام ترکیبات شیمیایی به غیر از متانول، این افزایش بها جهش بالاتری داشته باشد.

اما متانول که تنها ترکیب کاهشی این هفته بازار‌های جهانی بود و مانند هفته گذشته باید منتظر تکرار افت بهای آن باشیم.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب