wikishimi.com

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی

قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی

نوسانات نفت خام و بازار در کنار تعطیلات پیش روی سال نوی چینی، قیمت‌های جهانی را دو رنگ کرده است.

اختصاصی ویکی‌شیمی: میانگین هفتگی قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی این هفته با اما و اگر های فراوانی همراه بود. تعطیلات پیش روی سال نوی چینی در مهمترین منطقه اقتصادی این روزهای جهان در کنار افت و خیزهای ناچیز نرخ نفت و نفتا و افت و خیز در محدوده یکی دو دلاری، باعث شد تا قیمت‌های این هفته با عدم یکپارچگی انتشار یابند.

در گروه‌های بسیار با اهمیت مثل اتیلن شاهد ریزش سنگین 52 دلار بودیم که این نوسانان در پروپیلن هم این هفته با افت کمتر را نظاره گر شدیم و باید انتظار تاثیرات آن‌ها بر روی گروه‌های پلیمری باشیم.

در میان ترکیبات افزایش این هفته هم تولوئن بود که بیشتر از همه ترکیبات روند صعودی را پیش گرفت و پس از آن زایلن مخلوط در جایگاه دوم ایستاد.

کانگورو

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب