wikishimi.com

کمبود گاز LPG به خاطر مصرف خودرویی است

کمبود گاز LPG به خاطر مصرف خودرویی است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: بیشتر کمبود گاز LPG به خاطر مصرف غیرمجاز آن در خودرو و استفاده از آن به صورت غیراستاندارد به عنوان سوخت خودرو است. وظیفه نظارت در این مورد با وزارت صمت است اما ما علاوه بر شناسایی و توزیع کار نظارتی نیز انجام می‌دهیم.

ویکی شیمی:

کرامت ویس کرمی اظهار داشت: مصرف‌کنندگان مجاز گاز LPG را شناسایی کرده‌ایم. این گاز برای پخت و پز و مصرف خانگی برای خانوارهایی است که به گاز طبیعی دسترسی ندارند. این افراد شناسایی شده‌اند و سهمیه آنها توزیع می‌شود.
وی افزود: میزان این توزیع بیش از نیاز مصرف کنندگان مجاز است و می‌توان تقریبا گفت دوبرابر است اما متاسفانه مصرف‌کنندگان دیگر به صورت غیرمجاز از این گاز استفاده می‌کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد:‌ وظیفه نظارت در این مورد با وزارت صمت است اما ما علاوه بر شناسایی و توزیع کار نظارتی نیز انجام می‌دهیم.
وی افزود: بیشتر کمبود گاز LPG به خاطر مصرف غیرمجاز آن در خودرو و استفاده از آن به صورت غیراستاندارد به عنوان سوخت خودرو است. همه در جریان این مشکل هستند و همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود.

منبع: نفت ما

ویرا صنعت دقیق پارس

کارگزاری نهایت نگر

مهمترین مطالب