معاملات مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

ترکیب های مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
اسید استیک
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
اسید استیک نقدی 213,160 213160 213160 213160 920 575 552 فن آوران
920 575 552
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) سلف (مچینگ) 645,150 645150 645150 645150 0 100 100 کارون
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) سلف 645,150 645150 645150 645150 300 100 100 کارون
300 200 200
زایلین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
ارتو زایلین سلف 177,106 177106 177106 177106 1200 1200 1200 برزویه
1200 1200 1200
اسید ترفتالیک
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
اسید ترفتالیک سلف 177,312 229899 231483 232889 240 520 240 تندگویان
240 520 240
آروماتیک سنگین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین سلف (مچینگ) 141,610 141610 141610 141610 0 20 20 برزویه
آروماتیک سنگین سلف 141,610 141610 141610 141610 500 40 40 برزویه
500 60 60
آلکیل بنزن
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی نقدی 291,969 291969 291969 291969 1050 1050 1050 بیستون
الکیل بنزن خطی نقدی (مچینگ) 291,969 291969 291969 291969 0 25 25 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
الکیل بنزن خطی نقدی 291,969 291969 291969 291969 1800 1550 1550 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
2850 2625 2625

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب