معاملات مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا

چهارشنبه ۲۴ دى ۱۳۹۹

ترکیب های مورد نظر را از جدول انتخاب کنید انتخاب شاخص
نتیجه:
تعداد آیتم های انتخابی: 0
مونومر وینیل استات
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
منومر وینیل استات نقدی 264,000 264000 264000 264000 506 484 363 شازند
منومر وینیل استات نقدی (مچینگ) 264,000 264000 264000 264000 0 121 121 شازند
506 605 484
اسید استیک
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
اسید استیک نقدی 133,863 133863 133863 133863 920 529 483 فن آوران
اسید استیک نقدی (مچینگ) 133,863 133863 133863 133863 0 92 92 فن آوران
920 621 575
تولوئن دی ایزوسیانات
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) سلف 458,152 458152 458152 458152 360 180 180 کارون
تولوئن دی ایزوسیانات (TDI) سلف (مچینگ) 458,152 458152 458152 458152 0 80 80 کارون
360 260 260
زایلین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
ارتو زایلین نقدی 141,890 141890 141890 141890 1200 1100 900 برزویه
1200 1100 900
استایرن
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
استایرن منومر نقدی (مچینگ) 196,496 196496 196496 196496 0 432 432 پارس
استایرن منومر نقدی 196,496 196496 196496 196496 5520 4560 4512 پارس
5520 4992 4944
اسید ترفتالیک
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
اسید ترفتالیک سلف 155,041 162889 163501 164889 240 340 240 تندگویان
240 340 240
آروماتیک سنگین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
آروماتیک سنگین سلف 126,100 0 0 0 500 0 0 برزویه
500 0 0
دو اتیل هگزانول
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
دو اتیل هگزانول سلف 351,901 351901 351901 351901 1100 1100 1100 شازند
1100 1100 1100
کریستال ملامین
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
کریستال ملامین نقدی 290,880 313599 315298 317699 75 125 75 ارومیه
75 125 75
آلکیل بنزن
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
الکیل بنزن خطی نقدی 304,787 304787 304787 304787 900 400 400 بیستون
الکیل بنزن خطی نقدی (مچینگ) 304,787 304787 304787 304787 0 50 50 بیستون
الکیل بنزن خطی نقدی 304,787 304787 304787 304787 1400 1250 1250 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
2300 1700 1700
اتیلن گلایکول
گرید نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تولید کننده نمودار
منو اتیلن گلایکول سلف 123,493 124599 125229 133379 770 891 770 شازند
دی اتیلن گلایکول سلف 115,898 138899 140372 142599 154 462 154 شازند
منو اتیلن گلایکول نقدی 123,493 123493 123493 123493 700 50 25 فرساشیمی
منو اتیلن گلایکول نقدی (مچینگ) 123,493 123493 123493 123493 0 100 100 فرساشیمی
دی اتیلن گلایکول نقدی 115,898 118689 120955 132654 400 475 400 فرساشیمی
منو اتیلن گلایکول نقدی (مچینگ) 123,493 123493 123493 123493 0 308 308 مارون
منو اتیلن گلایکول نقدی 123,493 123493 123493 123493 660 330 220 مارون
دی اتیلن گلایکول نقدی 115,898 128636 132231 134899 308 484 308 مارون
منو اتیلن گلایکول نقدی 123,493 123493 123493 123493 700 175 50 مروارید
منو اتیلن گلایکول نقدی (مچینگ) 123,493 123493 123493 123493 0 100 100 مروارید
دی اتیلن گلایکول نقدی (مچینگ) 115,898 115898 115898 115898 0 75 75 مروارید
دی اتیلن گلایکول نقدی 115,898 115898 115898 115898 450 375 375 مروارید
4142 3825 2885

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

مهمترین مطالب