زیر گروه مصرف استاندارد نوع گرید گرید فرمولاسیون
کلسیم - - 2 NLGI معدنی
کلسیم - - 3 NLGI معدنی
لیتیوم - - 2 NLGI معدنی
لیتیوم - - 3 NLGI معدنی
آلومينيوم كمپلكس - - 2 NLGI معدنی
بنتون - - 2 NLGI نیمه سنتزی